Αποτελέσματα εργασιών που ανατέθηκαν

(μαθητές:13, PC:13, η=100%)

Α/ΑΤίτλος Θέματος Ανάθεση
(ομάδες)
(μαθητές)
%Ψήφοι%Σχόλια%Συνέπεια
%
Συμμετοχή
%
Διάρκεια
(μέρες)
Μέση
Υστέρηση
%
1Γνωριμία3
13
10017,700 21 μέρες
2Συγκρότηση ομάδων3
13
100861,5861,5 11 μέρες
3Κατάρτιση
Ερωτηματολογίου
3
13
100 μέρες
4Επεξεργασία
Ερωτηματολογίου

μέρες