Β1
ΑλΣ ΒλΑ ΓεΕ ΓιΝ ΓιΓ
ΓκΖ ΓκΑ ΓκΜ ΔαΝ ΔυΟ
ΖκΟ ΖεΠ ΚαΣ ΚαΕ ΚαΑ
ΚαΝ ΚαΚ ΚαΗ ΚαΑ ΚαΧ
ΚαΑ ΚοΧ