Α2
ΜαΧ ΜαΖ ΜαΑ ΜαΑ ΜηΑ
ΜηΤ ΜιΑ ΜιΙ ΜοΑ ΜπΑ
ΜπΓ ΜπΕ ΜπΚ ΜπΑ ΝτΑ
ΞυΠ ΠαΑ ΠαΕ ΠαΙ ΠαΑ
ΠοΕ ΠρΜ