Α3
ΠεΧ ΠηΟ ΠοΧ ΠοΓ ΣκΜ
ΣπΧ ΣτΠ ΣτΜ ΣτΑ ΣυΑ
ΤεΟ ΤζΝ ΤζΕ ΤζΙ ΤσΛ
ΤσΔ ΤσΕ ΦωΜ ΧαΕ ΧρΠ
ΨαΑ