Α2
ΚωΓ ΛεΑ ΜαΚ ΜαΜ ΜαΑ
ΜεΝ ΜπΠ ΜπΚ ΜπΓ ΜπΙ
ΜπΜ ΜπΠ ΝαΑ ΝτΒ ΟιΙ
ΠαΚ ΠαΘ ΠαΝ ΠαΕ ΠαΙ