Α1
ΒαΦ ΒλΣ ΓεΒ ΓκΑ ΔεΔ
ΔηΔ ΔηΝ ΔοΔ ΚαΓ ΚαΒ
ΚαΠ ΚαΙ ΚοΒ ΚοΑ ΚοΜ
ΚοΓ ΚρΔ ΚυΧ ΜαΑ ΜεΠ