Α1
ΑγΝ ΑηΙ ΑθΑ ΑλΝ ΑσΕ
ΒοΔ ΓαΑ ΓιΚ ΓκΝ ΓκΣ
ΓκΓ ΔιΕ ΔοΕ ΔοΚ ΚαΣ
ΚοΚ ΚοΒ ΚοΝ ΚοΚ ΚοΚ
ΚωΚ ΛυΒ ΜαΒ ΣαΚ