Α2
ΚοΒ ΚοΚ ΚρΠ ΚυΣ ΚωΑ
ΚωΒ ΛαΠ ΛιΙ ΜαΛ ΜαΝ
ΜηΙ ΜιΓ ΜοΔ ΜπΘ ΝτΑ
ΝτΝ ΞεΝ ΠαΕ ΠαΑ ΠαΑ
ΠαΝ ΠαΑ