Α1
ΑλΣ ΒλΑ ΓεΕ ΓιΝ ΓιΓ
ΓκΖ ΓκΑ ΓκΜ ΔαΝ ΔοΟ
ΖκΟ ΖεΖ ΖεΠ ΚαΣ ΚαΕ
ΚαΝ ΚαΑ ΚαΝ ΚαΚ ΚαΗ
ΚαΑ ΚαΧ ΚαΑ ΚοΧ