Α1
ΑγΕ ΑμΑ ΑνΣ ΑνΜ ΑσΑ
ΓεΙ ΓεΑ ΓεΓ ΓιΜ ΓκΕ
ΓλΙ ΔηΕ ΔηΓ ΔηΑ ΔηΓ
ΖαΓ ΖοΜ ΖοΝ ΚαΚ ΚαΔ
ΚαΑ ΚαΖ ΚαΩ ΚεΧ ΚοΕ ΚοΖ