Α3
ΜπΕ ΣκΝ ΣπΠ ΣπΑ ΣτΣ
ΣτΤ ΣφΑ ΤζΑ ΤζΓ ΤρΛ
ΤσΚ ΤσΠ ΤσΙ ΥφΠ ΦλΧ
ΦοΘ ΧαΓ ΧαΣ ΧαΧ ΨαΣ