Α2
ΚυΔ ΜηΑ ΜοΣ ΜπΘ ΜπΑ
ΜπΣ ΜπΜ ΜπΑ ΝτΣ ΟρΑ
ΠαΠ ΠαΓ ΠαΑ ΠαΔ ΠαΧ
ΠαΙ ΠαΙ ΠεΑ ΡεΑ ΡεΔ
ΣαΕ ΣκΓ ΣκΚ ΣκΓ ΣοΑ ΣοΠ