"Κλωνοποίηση : Από την Dolly έως τις φτηνές στρατιές των μυριάδων υπερδύναμων βιονικών στρατιωτών και την «παραγωγή» του επιθυμητού πανέξυπνου όμορφου ξανθού γαλανομάτη απόγονου -
Ιατρικά θαύματα, ηθικά διλήμματα και Θεϊκές ικανότητες."