Β2
ΚοΠ ΚοΒ ΚοΚ ΚρΠ ΚυΣ
ΚωΑ ΚωΒ ΛαΠ ΛιΙ ΜαΛ
ΜαΝ ΜιΓ ΜοΔ ΜπΘ ΜπΚ
ΝτΑ ΝτΝ ΞεΝ ΠαΕ ΠαΑ
ΠαΑ ΠαΝ ΠαΑ