Βίντεο Δραστηριοτήτων

Ολοκληρώνεται η επεξεργασία και ακολουθεί άμεσα η ανάρτηση στο διαδίκτυο, των βίντεο από τις επισκέψεις-συναντήσεις της ομάδας "bioproject: ο κλώνος" της Β΄ τάξης εντός και εκτός του σχολείου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε Σύντομα εδώ.
Πηγή : BIO-PRO


Διενέργεια ερωτηματολογίου

Ολοκληρώνεται η διενέργεια ερωτηματολογίου στα πλαίσια των εργασιών της ομάδας "bioproject: ο κλώνος" της Β΄ τάξης, εντός και εκτός του σχολείου, με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων και θέσεων της κοινωνίας σχετικά με την κλωνοποίηση. Σύντομα θα ολοκληρωθεί και η επεξεργασία του. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε Σύντομα εδώ.
Πηγή : BIO-PRO


Επίσκεψη 5ΓΕΛ στον Τομέα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ

Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013, επίσκεψη της ομάδας "bioproject: ο κλώνος" της Β΄ τάξης, στον Τομέα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, με σκοπό την ενημέρωση και την εκτέλεση Εργαστηριακών Ασκήσεων στα πλαίσια της εκμάθησης των τεχνικών της Μοριακής Βιολογίας & της Βιοτεχνολογίας οι οποίες είναι απαραίτητες για τις εφαρμογές της κλωνοποίησης
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Πηγή : BIO-PRO


Πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης στο 5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου

Πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013,
ενημερωτική συνάντηση της ομάδας "bioproject: ο κλώνος"
της Β΄ τάξης
με τριμελή ομάδα της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Πηγή : BIO-PRO